Chào mừng các bạn đến với Website Damlaula.


                                                                                     Trần Chánh Tâm   

Các thành viên :

  Mỹ hiệu : bà con quen gọi Sam

    Biệt danh : mèo mun.... thành viên 3 con mèo nay đã rã đám..  

    SN : 19/10/79

    Tình trạng gia đình : single.... available at any time...đang nhờ Kitty quảng cáo ...

     Địa chỉ :Melbourne , AUSTRALIA

Visit my homepage