Chào mừng các bạn đến với Website Damlaula.


                                                                                     Trần Lê Công Nhẫn  

Các thành viên :

   

   

    SN : 24/01/79

    Đang theo học  DIIC de l'IFSIC - Univ Rennes 1

    Tình trạng gia đình : célibataire .. libre service....

            my site                                      Tél : 02 99 36 80 91