Chào mừng các bạn đến với Website Damlaula.


                                                                                     Huỳnh Hải Minh     

Các thành viên :

  Mỹ hiệu . chuột....

  Tình trạng gia đình : độc thân .. nhiều ghệ !

  Sở thích : kiếm tiền + cua ghệ ....

 Ước mơ lớn nhất : có được cái DTDD nhỏ nhất..